ვისწავლოთ ცხოვრება ჯანსაღ გარემოში


კაჭკაჭაშვილი ეთერი ნოდარი, არლის საჯარო სკოლა
ადიგენი
2012-02-18
2012-05-18
პროექტის მიზანია ადგილობრივი თვითმართველობის ჩართულობით საზოგადოებრივი პრობლემის გადაჭრა. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ნაგვის ურნები, და დასასვენებელი სკამები, გაიმართება დებატები მოსწავლე ახალგაზრდობასთან, დაიბეჭდება პლაკატების და გამოიფინება სოფელში, მოეწყობა შეხვედრები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, გამგეობასთან და პოლიციასთან. მათთან ერთადვე მოხდება ნაგვის ურნების დაცლის მექანიზმის შემუშავება.
3 თვე
450 დოლარი
45