დარგე ხე - გაამწვანე რუსთავი


წერეთელი ანა მალხაზ, რუსთავის მე-20 საჯარო
რუსთავი
2012-02-27
2012-06-27
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა კლუბმა შეძლოს საზოგადოებრივი პრობლემების მოგვარება, რის მისაღწევადაც ისინი ითანამშრომლებენ ადგილობრივი მედია საშუალებებთან. ამ მიზნით, რადგან სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეინიშნება ნარგავების სიმცირე, დაიგეგმება გამწვანების აქცია, რომლის შესახებაც ინფორმაცია განთავსდება ადგილობრივ გაზეთში, ბუკლეტებსა და სოცილაურ ქსელებში, რათა რაც შეიძლება მასშტაბური სახე მიიღოს აქციამ. აქცია გაშუქდება ადგილობრივ გაზეთში და მოსახლეობას მიეწოდება პრობლემის აქტუალურობის შესახებ ინფორმაცია.
4 თვე
450 დოლარი
1500