მოსწავლეები დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებისთვის


მუმლაძე ვალერი გივი, სსიპ - სოფ. ჩიხის საჯარო სკოლა
საჩხერე
2012-03-03
2012-05-03
სკოლის თვითმმართველობის განვითარების მიზნით პროექტი ითვალისწინებს მოზარდების გააქტიურებას, ჩართულობას, დანაშაულებათ პრევენციას და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლებას. ამისათვის მოხდება პროექტის მიზნების პრეზენტაცია, ჩამოყალიბდება ოთხი ჯგუფი: საინფორმაციო, საგანმანათლებლო, სამართლებრივი და სოციალური. პირველი ჯგუფის მიერ ჩატარდება გამოკითხვა და კვლევა დანაშაულის გამომწვევ მიზეზებზე, მოხდება ინფორმაციის მოძიება, შეიქმნება ბლოგი, მომზადდება ბუკლეტები და ფლაერები. მეორე ჯგუფი დაგეგმავს ტრენინგებს, მოხდება ნაწარმოებების განხილვა და თეატრალური ინსცენირება. მესამე ჯგუფი მოამზადებს იმიტირებულ სასამართლო პროცესს. სოციალური ჯგუფი კი ჩაატარებს კვლევას და ჩამოაყალიბებს სტატისტიკას. დაიგეგმება ნახატების კონკურსი და გამარჯვებულის დაჯილდოვდება. ჩატარდება შემაჯამებელი შეხვედრა და განხორციელებული აქტივობების პრეზენტაცია.
2 თვე
742 დოლარი
692