გააგრძელე ისტორია . . .


ხაჩიძე ელენე გიორგი, სსიპ გორის #9 საჯარო სკოლა
გორი
2012-03-08
2012-06-08
პროექტი მიზნად ისახავს მოსწავლეთა უკეთესი ჩართულობის მიზნით სააქტო დარბაზის/საგამოფენო სივრცის შექმნას. პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდება ჯგუფი და გადანაწილდება მოვალეობები. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად შეიქმნება მოხალისეთა ჯგუფი, შეიქმნება ბლოგი და ასევ პრესაშიც განთავსდება პროექტის შესახებ ინფორმაცია, შეიქმნება სარეკლამო პლაკატები და ბოლოს მოეწყობა შემაჯამებელი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
950