ბავშვები ბავშვთა უფლებათა კონვენციის სადარაჯოზე


ჩოჩიშვილი შოთა რევაზი, სსიპ #161 საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-04-04
2011-07-04
პროექტის მიზანია ბავშვთა უფლებებისა და მოვალეობების გაცნობა სკოლის მოსწავლეებისათვის. პროექტის ფარგლებში ქ. თბილისის #161 საჯარო სკოლის პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფი სხვადსხვა ღონისძიებებში ჩართავს კოჯრის ბავშვთა სახლის მოსწავლეებსა და პედაგოგებს.
3 თვე
440 დოლარი
120