ძალადობა ბავშვებს შორის


ღავთაძე ხათუნა ავთანდილის ასული, თბილისის 32-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-04-04
2011-06-04
პროექტის მიზანია თბილისის ოთხი საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის ცნობიერების ამაღლება ბავშვთა უფლებებისა და ძალადობის შესახებ, ასევე თბილისში ბავშვთა შორის ძალადობის ფაქტების პრევენცია. პროექტის ხანგრძლივობაა ორი თვე.
2 თვე
450 დოლარი
32