„შეუზღუდავი სამყარო“


კუპრაძე ალექსი გია, სსიპ ქალაქ თბილისის #180 საჯარო სკოლა
თბილისი
2012-03-09
2012-07-09
პროექტის მიზანია სასწავლო-შემოქმედებითი ცენტრის დაარსება, რომელიც სკოლაში არსებულ დღის ცენტრთან ერთად იმუშავებს შშმ ბავშვებთან შრომითი უნარჩვევების გაღრმავების და მათი საზოგადოებასთან ინტეგრაციის საკითხების მოგვარებაზე. პროექტის ფარგლებში კვირაში ორი დღე იმუშავებს ხელობის შემსწავლელი წრე. მოეწყობა სამუშაო ოთახი, მოხდება პროექტის პოპულარიზაცია, ბუკლეტების გამოშვება, საგამოფენო მასალის და პროექტის განხორციელების საპრეზენტაციო მასალის ელექტრონული ვერსიების მომზადება. მოეწყობა პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება, პროექტის ფარგლებში შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა და პროექტის შეფასება. პროექტში აქტიურად ჩაერთვება სკოლის ადმინისტრაცია.
4 თვე
807 დოლარი
30