მოსწავლეები თანატოლების ინტერესების ადვოკატირებისათვის


ლაზვიაშვილი მაია ივანე, დუშეთის მუნიციპალიტეტი სსიპ სოფელ არაგვისპირის საჯარო სკოლა
დუშეთი
2012-03-21
2012-06-21
პროექტი მიზნად ისახავს სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერებას, რომლისთვისაც მოხდება სკოლის მიერ სამოქალაქო კლუბისთვის ოთახის გამოყოფა. პროექტის გაცნობის მიზნით მოხდება შეხვედრები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. დაიდგმევა "იდეების ყუთი", ჩატარდება შიდა სასკოლიო კონფერენცია და კვლევა პრობლემების წარმოსაჩენად, რომლის განხილვაც მოხდება საჯაროდ. პრიორიტეტულ პრობლემაზე დაიწერება პროექტი და გნხორციელება მოხალისეობრივ საწყისებზე. პროექტი ასევე ითვალისწინებს სხვადასხვა სახის შემოქმედებითი ღონისძიებების მოწყობას. პარტნიორი ორგანიზაცია დაეხმარება საპროექტო იდეების დახვეწასა და ბიუჯეტის შესაბამისობაში მოყვანაში.
3 თვე
740 დოლარი
34