სიმწვანე სოფელს


კავთელიშვილი თინა ვალერიანი, ბულაჩაურის საჯარო სკოლა
დუშეთი
2012-03-22
2012-05-22
გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობის მიზნით, პროექტი ითვალისწინებს სოფელში მდინარის სანაპიროზე (რომელიც ჩაედინება არაგვში) ნარგავების დარგვას და ტერიტორიის დასუფთავებას. ამასთანავე აღნიშნული ტერიტორია იმეწყრება. საინიციტტივო ჯგუფის და მოსწავლეთა თვითმმართველობის ორგანიზებით თვეში ერთხელ მოეწყობა დასუფთავების აქვია. დაიბეჭდება საინფორმაციო ბუკლეტები, მოხდება საინფორმაციო შეხვედრა მოსახლეობასთან და დარიგდება ბუკლეტები. მოსწავლეები გაწევენ ადვოკატირების კამპანიას ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, რომ მოხდეს ნაგვის პერიოდული გატანა. თუმცა პროექტის მსვლელობისას ჯგუფს აქვს თვითმმართველობის თანადგომის იმედი. პროექტი მდგრაობის თვლსაზრისითაც საინტერესოა, რადგან იფუნქციონირებს მობილური მონიტორინგის ჯგუფი და მოხდება ტერეიტორიის პერიოდული დათვალიერება.
2 თვე
738 დოლარი
88