აქტიური სამოქალაქო კლუბი-აქტიური დემოკრატიული საზოგადოების საწინდარი


ჯანხოთელი მზექალა დემური, ქ.ვანის ქვედა გორას საჯარო სკოლა
ვანი
2012-10-25
2013-02-25
პროექტი მიზნად ისახავს მოზარდების ინფორმირებულობას სამოქალაქო კლუბის უფლება-მოვალეობების, ფუნქციებისა და როლის შესახებ. ჩამოყალიბდება ჯგუფი, რომელიც დაიყოფა საინიციატივო, საგანმანათლებლო, სამოქალაქო და სოციალურ ჯგუფებად. სკოლა გამოყოფს სამუშაო ოთახს მათთვის სადაც განთავსდება გრანტის ფარგლებში შეძენილი ინვენტარი. მოხდება 4 აქტივობის დაგეგმვა და განხორციელება. თვითოეულ ჯგუფს მიეცემა დავალებები. ჩატარდება განმოკითხვა სკოლაში და თემში თუ რას ნიშნავს აქტიური მოქალაქეობა. ჩატარდება ტრენინგები, მოხდება აქტიური სამოქალაქო კლუბების გამოცდილების გაზიარება.
4 თვე
450 დოლარი
165