სამოქალაქო განათლება ყველასთვის


დავითაძე ლევანი ფრიდონი, დაბა შუახევის საჯარო სკოლა
დაბა შუახევი
2012-10-26
2013-01-26
პროექტის მიზანია მოსახლეობამ უკეთესად გაიაზროს სამოქალაქო განათლების არსი. მოსახლეობის საზოგადოებრივ საკითხებში აქტიურად ჩართულობის ხელიშემშლელი მიზეზების დადგენის მიზნით ჩატარდება გამოკითხვა და მოსახლეობას გაეცნობა შედეგები. გამოიცემა ბუკლეტები, ჩატარდება აქცია "გახდი აქტიური მოქალაქე" და მოეწყობა შემაჯამებელი შეხვედრა.
3 თვე
450 დოლარი
154