დედამიწის დღე


lomsadze giorgi rostomi, პირველი ექსპერიმენტული საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-04-10
2011-07-10
პროექტის მიზანია სკოლის ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოსწავლეებში შრომითი უნარჩვევებისა და ეკოლოგიური აზროვნების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ამ მიზნით პროქტში აქტიურ მონაწილეობას იღებს ქ. თბილისის #1 საჯარო სკოლის ადმინისტრაცია, პედაგოგები და მშობლებიც. პროექტი განხორციელდება მერიისა და საპატრიარქოს მხარდაჭერით.
3 თვე
450 დოლარი
2297