,,ნარჩენების მართვა ,,


დუმბაძე ლეილა , სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერიის საჯარო სკოლა [email protected] სკოლის კოდი: 3602
ხელვაჩაური
2023-11-19
2024-03-19
This project aims to enhance environmental awareness by addressing landfill issues in a village. It involves students in decision-making processes to foster a democratic culture. The initiative focuses on waste sorting, emphasizing collaborative skills and periodic cleaning of the school sites areas to instill a sense of responsibility and community ownership.
4 თვე
450 დოლარი