სასკოლო კლუბების ქსელი „ერთად უკეთესია“


ბლაგიძე ელისაბედ , სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის N1 საჯარო სკოლა
Adjar
2023-11-19
2024-03-19
This project aligns with the 17 Sustainable Development Goals, seeking to establish a network connecting school clubs to collaboratively address global challenges. Project activities, documented on a dedicated website, include researching school community interests, presenting the 17 goals, and launching the "I am an Active Citizen!" competition. Initiatives encompass raising awareness on global issues, celebrating international days, forming partnerships with national parks and botanical gardens, and organizing events related to environmental conservation, biodiversity, waste management, and cultural celebrations. The project aims to foster collaboration, awareness, and active citizenship among students.
4 თვე
450 დოლარი