„ტექნოლაბი“ ყველასათვის (მოსწავლეები, მასწავლებლები და მშობლები)


ტეფნაძე თინათინი , სსიპ დიდ სმადის საჯარო სკოლა
ადიგენი
2023-11-20
2024-03-20
The project aims to enhance digital skills for students, parents, and teachers. Activities include identifying interests, digital citizenship education, and practical training in software and online tools. Workshops cover cyberbullying and cybersecurity topics. Students initiative fosters interdisciplinary learning through diverse digital content creation and promotes equal education opportunities. The project concludes with a feedback meeting and presentation of created products to the school community, empowering participants for success in the digital age.
4 თვე
450 დოლარი