ახალგაზრდა პარამედიკოსები ჯანმრთელობის სადარაჯოზე


მაჭარაძე მაია , სსიპ აკაკი ჩხენკელის სახელობის,ქ.ხონის N2 საჯარო სკოლა
ხონი
2023-11-27
2024-03-27
The project aims to empower young beneficiaries with theoretical and practical first aid knowledge, fostering effective emergency response behaviors. Through lectures, training, simulated activities, and peer education, students aim to increase sense of responsibility and societal contribution. The final stage involves summarizing and evaluating project outcomes, culminating in the equipping school with provided supplies.
4 თვე
1446.72 დოლარი