,,ვირჩევთ პროფესიას, ვაშენებთ მომავალს“


მემარნე იამზე , სსიპ ჯემალ ნოღაიდელის სახელობის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყავროკას საჯარო სკოლა
Adjar
2023-11-27
2024-03-27
The project's objective is to guide students in making informed career choices, emphasizing the importance of professions in shaping their future lives. Initiatives include collaboration with student government and civic education clubs, conducting community surveys on profession awareness, visits to educational institutions for firsthand knowledge, and analyzing practical aspects of various professions. The project also involves interactions with successful school graduates, culminating in a final event featuring presentations, and distribution of informational materials, including flyers and a video clip on social networks, to showcase the project's outcomes and insights on future career paths.
4 თვე
450 დოლარი