ჩვენი საუკუნე გიცავს უახლესი


გიორგობიანი ალექსანდრე , სსიპ ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშის საჯარო სკოლა
ცაგერი
2023-11-27
2024-02-27
The project aims to promote historical monuments in the community, enhancing public awareness and fostering cultural preservation. Student led activities involve presentations, visits to monuments, data collection, meetings with authorities and community members, designing banners, and installing them in collaboration with a chosen company to showcase the community's rich cultural heritage.
3 თვე
450 დოლარი