"ინფორმირება პრობლემებს ამცირებს"


გაბაიძე ინდირა , სსიპ ხულოს მუნიციპალიტეტი სოფელი ვერნები
ბათუმი
2023-11-27
2023-11-27
With the project, students aims to raise awareness about the health, psychological, and legal issues related to early marriage. Students will engage in range of activities, such as health training by the school nurse, a competition on conveying the health problems of early marriage, a film screening and discussion on the topic, psychological awareness activities, a session on legal aspects by a police representative, booklet creation, a community webinar, and training sessions for equal educators. The project will culminatesin the creation of an online platform and a final event involving all project participants to foster a collaborative culture in addressing and preventing early marriages.
0 თვე
450 დოლარი