მედიაწიგნიერება - თანამედროვეობის გამოწვევა


კალანდაძე რაგული , სსიპ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორითის საჯარო სკოლა
ხაშური
2023-11-27
2024-03-27
This project seeks to foster media literacy skills and cultivate a culture of digital citizenship within the school community. Student initiatives include conducting community research on media literacy, hosting an informational meeting, visiting an independent media organization, inviting media expert for a lecture, producing and distributing an information booklet, organizing a quiz, creating postcards, and culminating in a project summary event in the twelfth week.
4 თვე
440 დოლარი