დემოკრატია მოქმედებში


ბიბილეიშვილი მაკა , აკადემიკოს ი.ვეკუას სახელობის ქ. თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის #42 საჯარო სკოლა
თბილისი
2012-11-08
2012-11-08
პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. შეიქმნება მმართველი კომიტეტი, რითაც საფუძველი ჩაეყრება მოსწავლე-მასწავლებელთა და მშობელთა არაფორმალურ გაერთიანებას. მოეწყობა საინფორმაციო სახის შეხვედრა მშობლებთან, შეიქმნება მოსწავლეთა თვითმმართველობის ალიანსი, მშობელთა სურვილის შემთხვევაში შეიქმნება სამოქალაქო ინტერესების ადვოკატირების მონიტორინგის არაფორმალური ინტერნეტ ქსელი, წარიმართება ადვოკატირების დიალოგი ადგილობრივ სამთავრობო უწყებებთან, გამოიცემა საინფორმაციო ბროშურები და მოხდება პროექტის შეჯამება.
0 თვე
0 დოლარი
40