გავაძლიეროთ კლუბი


მიქელაძე იამზე , დაბა ჩაქვის #2 საჯარო სკოლა
Chakvi
2012-11-09
2013-01-09
სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით პროექტი ითვალისწინებს კლუბისთვის ოთახის მოწყობას (ოთახი შერემონტებულია). პროექტის ფარგლებში ჩატარდება თვითმმართველობის როლზე ტრენინგი და მოეწყობა სამოქალაქო კლუბის და ბიბლიოთეკის ოთახის საზეიმო გახსნა.
2 თვე
449 დოლარი
126