მონობა 21–ე საუკუნეში


გელდიაშვილი სოფო ზურა, სსიპ.ვახტანგ გზირიშვილის სახელობის ქალაქ თბილისის #173 საჯარო სკოლა
თბილისი
2012-11-09
2012-12-09
პროექტის მიზანია საზოგადოებაში ტრეფიკინგის შესახებ ინფორმაციული დონის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება კონფერენცია "მონობა 21-ე საუკუნეში", ტრენინგი "რატომ უნდა ვიცოდეთ ადამიანთა ვაჭრობის შესახებ", და მოეწყობა ფილმის ჩვენება. დასკვნით ღონისძიებად მოეწყობა აქცის "მიიღე სწორი გადაწყვეტილება ცხოვრებაში".
1 თვე
450 დოლარი
47