ინფო ტური გაჩერებებზე


სავანელი მარიამი ლევანი, ქართველ იუნკერთა სახელობის 52-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2012-11-10
2012-12-10
სამოქალაქო კლუბის გააქტიურების მიზნით მოგროვდება ინფორმაცია ცნობილი მოღვაწეების შესახებ, რომლის საფუძველზეც მოხდება ბუკლეტების და კედლის გაზეთის მომზადება. დაბეჭდილი მასალა საბურთალოს მასშტაბით გავრცელდება მოსახლეობაში და გაიკვრება გაჩერებებზე.
1 თვე
450 დოლარი
5000