ჯანსაღი თაობა- მომავლისათვის


ტუშური სანდრო ემზარი, წეროვნის #2 საჯარო სკოლა
მცხეთა
2012-11-10
2013-01-10
პროექტის მიზანია ახალგაზრდების ინფორმირება თამბაქოს მავნე ზეგავლენის შესახებ და ახალგაზრდების მიერ თავისუფალი დროის სწორად და შედეგიანად გამოყენება. მოეწყობა ანტისარელკამო აქციები, ჩატარდება სემინარები: "თამბაქოზე დამოკიდებულება და მისი უარყოფითი თვისებები", მოწვეულ იქნება ექიმი და მოხდება მოსწავლეთა გასინჯვა/კონსულტაციები, სოფელში მოეწყობა აქცია და გავრცელდება პროექტის ფარგლებში დაბეჭდილი ბუკლეტები. მოეწყობა ფოტოსესია და ასევე კუთხე, სადაც წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია ამ თემაზე.
2 თვე
448.79 დოლარი
250