წყალი სიცოცხლის ელექსირი


ზეინკლიშვილი ნატო რეზოს-ასული, სავანის საჯარო სკოლა
საჩხერე
2012-11-12
2012-12-12
პროექტის მიზანია ადგილობრივ თვითმმართველიბასთან და განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით სკოლაში წყლის პრობლემის მოგვარება. მოეწყობა წყალგაყვანილობის სისტემა და ჩატარდება სემინარები სუფთა წყლის მნიშვნელობის შესახებ.
1 თვე
450 დოლარი
708