"სკოლის უზრუნველყოფა წიგნადი ფონდით"


ჩაჩხიანი ნათია ლევანი, ლაილაშის საჯარო სკოლა
ცაგერი
2012-11-12
2013-02-12
სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაციის და კლუბის გაძლიერების მიზნით სკოლაში შეიქმნება სასკოლო ბიბლიოთეკა, რომელიც შეივსება მხატვრული, სამეცნიერო და მემოარული ლიტერატურით. ჩატარდება ტრენინგი წიგნების როლის შესახებ, გამოიკითხება ადგილობრივი მოსახლეობა, დაიბეჭდება და გავრცელდება საინფორმაციო ბუკლეტები, მომზადდება სიუჟეტი პრობლემატურ საკითხებზე, მოეწყობა მისი ჩვენება და განხილვა.
3 თვე
450 დოლარი
80