"ახალგაზრდა ჟურნალისტი"


გოგოლაური თამარი , ახალციხის #1 საჯარო სკოლა
ახალციხე
2013-01-12
2013-05-12
პროექტის მიზანია ახლგაზრდების მედიასთან თანამშრომლობა აქტუალური პრობლემების გაშუქების მიზნით. კლუბი ითანამშრომლებს ახალციხის მე-9 არხთან. ტელევიზია გამოყოფს ოპერატორს და ჟურნალისტს პროექტის ფარგლებში, რომელთა დახმარებით მომზადდება 5 სიუჟეტი და გავა ყოველკვირეულად ეთერში. სიუჟეტების თემა იქნება: მოსწავლეთა თვითმმართველობის მუშაობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, გენდერული საკითხები, ეკოლოგიური პრობლემები და როგორ აგვარიდებს თემი ან სკოლა პრობლემებს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით.
4 თვე
450 დოლარი
20000