"კინო კლუბის ჩამოყალიბება"


შარიფაშვილი ლია ზაქარია, სოფ.სულდა
ახალქალაქი
2013-01-13
2013-03-13
სკოლის თვითმმართველობის გაძლიერების მიზნით სკოლაში მოეწყობა კინო კლუბი, რომელიც მოაწყობს ფილმების ჩვენებას სამოქალაქო განათლების შესახებ მასტერ კლასს. მოეწყობა დებატები და შეხვედრები. პროექტი ხელს შეუწყობს ქართული ენის სწავლებასაც. გაკეთდება სლაიდ შოუ "ვირტუალური მოგზაურობა საქართველოში" და მოეწყობა კონფერენცია დადეშისა და სულდის საჯარო სკოლების მონაწილეობით.
2 თვე
450 დოლარი
98