უსაფრთხო სკოლის ეზო მოსწავლეებს


გიორგი კახიძე მამუკა, კუმისის საჯარო სკოლა
გარდაბანი
2013-01-13
2013-03-13
პროექტის მიზანია სკოლაში უსაფრთხო გარემოს შექმნა, რისთვისაც შემოიღობება სკოლის ეზოს დარჩენილი მონაკვეთი, გამწვანდება და დასუფთავდება სკოლის მიმდებარე ტერიტორია. ადგილობრივი ხელისუფლების შუამდგომლობით მომზადდება შესაღობი ტერიტორიის ნახაზი და სამოქმედო გეგმა. პროექტში მონაწილეობას მიიღებენ კლუბის თემისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები.
2 თვე
448.48 დოლარი
700