ჩვენ შევცვლით!


ჭელიძე ჯონდო ისიდორეს ძე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი,სსიპ. სოფ.კურსების საჯარო სკოლა
ტყიბული
2013-01-13
2013-04-13
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება. სკოლის ადმინისტრაცია კლუბისთვის გამოყოფს ოთახს, ჩატარდება 3 ტრენინგი სკოლის თვითმმართველობასთან დაკავშირებით, გამოკითხვა: "რა ვიცით მოსწავლეთა თვითმმართველობის და სამოქალაქო კლუბის შესახებ", მოხდება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეხვედრები და გამოკითხვის შედეგად გამოვლენილ პრიორიტეტულ პრობლემაზე მუშაობა, რაზეც ასევე მოეწყობა ვიდეო სიუჟეტეები. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება ბლოგი და განთავსდება ინფორმაცია, მოეწყობა შემაჯამებელი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
141