სკოლის ფიზიკური გარემო – ჩემი მასწავლებელია


ბუცხრიკიძე ალექსანდრე ირაკლის ძე, თერჯილოს მუნიციპალიტეტის სსიპ სოფ.ჩხარის #1 საჯარო სკოლა
თერჯოლა
2013-01-13
2013-03-13
პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში ეკოლოგიური განათლების ამაღლება. მოეწყობა პროექტის პრეზენტაცია, დაიგეგმება და ჩატარდება სემინარები: 5 ტრენინგი უფროსკლასელებისათვის, საიდანაც 2 წყვილი პატარებს ჩაუტარებს ანალოგიურ სემინარებს, დაიბაჭდება ფლაერები, მოეწყობა გამწვანების აქცია და სკოლის ეზოში დაიდგმება სკამები.
2 თვე
450 დოლარი
310