ინფორმირებულობა-დაცული მომავალი


ოკმელაშვილი ნიკა გიორგი, ქ.დმანისის #3 საჯარო სკოლა
დმანისი
2013-01-13
2013-02-13
სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის ოთახის მოწყობა. დამზადდება ბუკლეტები და გავრცელდება მოსწავლეებში, ჩატარდება გამოკითხვა და ტრენინგები: "იცოდე შენი უფლებები" და "ახალგაზრდობა ადამიანით ვაჭრობის რისკ ჯგუფი". მოხდება ღონისძიებების ამსახველი ფორო-მასალის გადაღება და კედლის გაზეთის გამოშვება. სლაიდების მეშვეობით გაიმართება პრედენტაცია და დისკუსია.
1 თვე
450 დოლარი
450