ახალგაზრდები ეკოლოგიური პრობლემებისთვის


ჩიქოვანი ელისო მილერის ასული, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ღვანიკითის საჯარო სკოლა
თერჯოლა
2013-01-14
2013-04-14
პროექტის მიზანია მოსახლეობაში ეკოლოგიური ცნობიერების ამაღლება. ამისათვის ჩატარდება ტრენინგები, სოციალური გამოკითხვა, მოეწყობა ფოტოსესია, გამოკითხვის შედეგების პრეზენტაცია, მომზადდება ოფიციალური წერილი არსებული მდგომარეობის შესახებ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ, დაიბეჭდება ბუკლეტები, მოეწყობა გამწვანების აქცია და განთავსდება ბუნკერები. შეიქმნება ბლოგი, სადაც განთავსდება პროექტის შესახებ ინფორმაცია.
3 თვე
450 დოლარი
637