ყველანი ერთად ვართ


ხვინთელანი ციალა აკაკი, წაკლის №1 საჯარიო სკოლა
წალკა
2013-01-15
2013-03-15
პროექტის მიზანია სკოლის შშმ მოსწავლეების ინტეგრაცია სასკოლო ღონისძიებებში ჩართულობის გზით. შშმ მოსწავლეებში ნიჭის და მიდრეკილების გამოვლენა არის პროექტის პრიორიტეტი. კლუბის მეშვეობით გამოცხადდება მინი სცენარების კონკურსი, რომლის შინაარსიც უნდა უკავშირდებოდეს უფლებების დაცვას და ტოლერანტობას. კონკურსში მონაწილეობა შეეძლებათ მოსწავლეებს, მშობლებს და პედაგოგებს. მომზადდება სკეჩები სცენარების მიხედვით ნახატებითა და დეკორაციებით. ყველა ამ პროცესში ჩართულნი იქნებიან შშმ მოსწავლეები.
2 თვე
448.48 დოლარი
800