ჩვენ ერთად ძლიერ მომავალს ვქმნით!


ხოლუაშვილი ნიკოლოზი სოლომონი, აფხაზეთის # 3 საკარო სკოლა
თბილისი
2013-01-18
2013-01-18
პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში სამოქალაქო თვითშეგნებისა და ცოდნის დონის ამაღლება. კლუბის წევრებისთვის ჩატარდება ტრენინგები: სამოქალაქო კლუბის სტრუქტურის, პროექტების წერის, ჯანსაღი ცხოვრებისა და ეკოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით. პროექტში ჩართული იქნება 5 პარტნიორი სკოლა. (პროექტი განხორციელდება დევნილთა თების სამოქალაქო კლუბის წევრებისთვის).
0 თვე
450 დოლარი
77