იმოქმედე ტრეფიკინგის წინააღმდეგ!!!


შავაძე მზიური მურმანი, მერისის საჯარო სკოლა-პანსიონი
ქედა
2013-01-19
2013-04-19
პროექტის მიზანია მოსწავლეების და პედაგოგების ინფორმირება ტრეფიკინგის და მისი თავიდან აცილების შესახებ. სკოლა 24 საათიანი სკოლა-ინტერნატის ტიპისაა, სადაც სწავლობენ ის ბავშვები, რომელთა მშობლებსაც ხშირად უწევთ სამუშაოდ საზღვარგარეთ წასვლა (ამდენად ეს თემა აქტუალურია). ჩატარდება კვლევა თუ რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა ამ საკითხთნ დაკავშირებით. მოძიებულ იქნება ინფორმაცია და დაიბეჭდება ბუკლეტები, რომელიც აქციის ფარგლებში გავრცელდება მოსახლეობაში. ჩატარდება კონფერენცია. გრანტის თანხებით ასევე მოხდება სამოქალაქო კლუბის ოთახისათვის ავეჯის შეძენა.
3 თვე
450 დოლარი
150