"სუფთა გარემო"


ალლაჰიაროვი მოსე ისკანდარ, მარნეულის #8 საჯარო სკოლა
მარნეული
2013-01-19
2013-03-19
პროექტის მიზანია ქ. მარნეულში ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობა. კლუბის წევრები კომუნალური მეურნეობის დახმარებით შეიძენენ ნერგებს, რომელნიც ასევე კონსულტაციებით უზრუნველყოფენ მოსწავლეების ნერგების დარვის საკითხებთან დაკავშირებით. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მედიის მხარდაჭრეით მოეწყობა გამწვანების აქცია, სადაც გამოიფინება კლუბის მიერ მომზადებული ბანერები. აქციაში მოსწავლეებთან ერთად ჩაერთვებიან თემის წარმომადგენლები. მოეწყობა შემაჯამებელი შეხვედრა.
2 თვე
424 დოლარი
1050