ინფორმირებულობა წინსვლაა!


გაბისიანი თინათინი ბიქტორი, ქ. ქუთაისის #15 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-04-14
2011-06-14
პროექტის მიზანია ქ. ქუთაისის #15 საჯარო სკოლის მოსწავლეთა, პედაგოგთა და მშობელთა ინფორმირება განათლების სისტემაში, სკოლაში და თემში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ის ასევე იზრუნებს სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე და სასკოლო საზოგადოების გააქტიურებაზე. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება სკოლაში შეიქმნება რადიოკვანძი და მომზადდება საინფორმაციო-შემეცნებითი გადაცემები. პროექტის ხანგრძლივობაა ორი თვე.
2 თვე
765 დოლარი
1100