საშუალო განათლების როლი გენდერული თანასწორობის გამყარებაში


ტყაბლაძე ზაირა ზურაბი, ქ.ქუთაისის მე-7 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-04-14
2011-07-14
პროექტის მიზანია, სკოლის მოსწავლეების ცნობიერების ამაღლება გენდერული საკიტხების შესახებ. ამ მიზნით ქუთაისის #7 საჯარო სკოლაში მოსწავლეებისა და პედაგოგების მიერ მოეწყობა ერთობლივი აქციები, ტრენინგები და სემინარები, სადისკუსიო შეხვედრები, ანკეტური გამოკითხვები და საინფორმაციო კამპანიები. პროექტი განხორციელდება სამი თვის განმავლობაში.
3 თვე
765 დოლარი
303