,,ჩვენც გვაქვს უფლებები"


მეყანწიშვილი ლელა ვლადიმერის ას., სსიპ გორის #4 სკოლა
გორი
2011-04-15
2011-06-15
პროექტი მიზნად ისახავს ბავშვთა უფლებებისა და მოვალეობების პოპულარიზაციას და სამოქალაქო კლუტურის ჩამოყალიბებას. პროექტს ახორციელებს გორის #4 საჯარო სკოლის მოსწალვეები, პედაგოგები და მშობლები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ ტრენინგებში ბავშვთა უფლებების შესახებ.
2 თვე
450 დოლარი
170