ბავშვები ძალადობის პირისპირ


მურუსიძე თამარი ანზორი, ქ. ქუთაისის ა.დეკანოიძის სახ #32 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-04-15
2011-06-15
პროექტის მიზანია საზოგადოების (მოსწავლეები, მშობლები, პედაგოგები) ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება ბავშვებზე ოჯახური ძალადობის ფაქტების შესახებ. პროექტი განხორციელდება 2 თვის განმავლობაში და ამ პერიოდში მოსწავლეების მიერ ჩატარდება კვლევა ბავშვებზე ძალადობის ფაქტების შესასწავლად. ასევე განხორციელდება ტრენინგები, საინფორმაციო კამპანიები, მინი სპექტაკლი აღნიშნულ თემატიკასთან დაკავშირებით.
2 თვე
765 დოლარი
1000