ჩვენი მომავალი ჩვენს ხელშია


ზაქარაია ლელა , გლოლის საჯარო სკოლა
ონი
2013-11-07
2014-01-07
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით სკოლაში სამოქალაქო კლუბის ოთახის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება სემინარები, ტრენინგები და დებატები კლუბის გასაძლიერებლად. პროექტის ბოლოს მოეწყობა ოთახის პრეზენტაცია.
2 თვე
740 დოლარი
30