"ხელმარჯვე ოსტატები"


გედენიძე ნონა ჯიმშერი, მარნეულის #3 საჯარო სკოლა.
თბილისი
2014-01-11
2014-03-11
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა გააქტიურება და განსაკუთრებით კი მათი ვისაც დაბალი აკადემიური მოსწრება აქვთ. სკოლაში შეიქმნება მინი სახელოსნო, სადაც მოსწავლეები შეიძენენ სხვადასხვა სახის ხელსაქმის უნარ-ჩვევებს. მოხდება მოსწავლეთა დამზადებული ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა და შემოსული თანხით სხვადასხვა სახის საქველმოქმედო აქციების მოწყობა.
2 თვე
650 დოლარი
100