”სამოქალაქო კლუბი და წიგნიერება”


არაბული მარეხი ბათირა, სსიპ დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბარისახოს საჯარო სკოლა
თბილისი
2014-01-16
2014-05-16
პროექტის მიზანია სკოლაში ბიბლიოთეკის მოწყობა, რომელიც ამავდროულად იქნება სამოქალაქო კლუბის სამუშაო ოთახიც. ფართის სარემონტო სამუშაოების გარდა ჩატარდება კონფერენცია "წიგნის როლი მოსწავლის ცხოვრებაში", ინტელექტუალური თამაშები და მოეწყობა ოთახის პრეზენტაცია.
4 თვე
448.48 დოლარი
90