გამგეობის დროით - ახალგაზრდული სათათბირო ორპირის თემში


გაბელაია ინეზა ზაურის ასული, ორპირის საჯარო სკოლა
ტყიბული
2014-01-19
2014-04-19
პროექტის მიზანია ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის გაძლიერება. კერძოდ კი პორექტის ფარგლებში შეიქმნება ახალგაზრდული სათათბირო, ჩატარდება ტრენინგები, კვირაში ერთხე მოეწყობა სოფლის გამგეობასთან შეხვედრები და სხვადასხვა თემებზე დისკუსიები. ჩატარდება თემში შემავალი 9 სოფლის მოსახლეობის გამოკითხვა პრობლემების დადგენის მიზნით. სათათბიროს მეშვეობით მოხდება რეკომენდაციების შემუშავება და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა.
3 თვე
450 დოლარი
400