დროა დავამსხვრიოთ სიჩუმე


გორშკოვა მარინა პავლე, სპს კერძო საშუალო სკოლა ,,დავითიანი"
ბოლნისი
2015-03-05
2015-05-05
პროექტის მიზანია ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა. ჩატარდება გამოკითხვა, მოძიებულ იქნება სტატისტიკური ინფორმაცია, დაიბეჭდება და გავრცელდება ბუკლეტები, დაიდგმება სპექტაკლი და მისი ჩვენება მოეწყობა კულტურის სახლში, გაიმართება დისკუსია, მოეწყობა ფოტო გამოფენა. სპექტაკლი ჩაიწერება დისკებზე და გავრცელდება სკოლებში. პროექტის ბოლოს ჩატარდება შედეგის განმსაზღვრელი ტესტი.
2 თვე
0 დოლარი
600
600