სამოქალაქო განათლების სასწავლო კაბინეტის მოწყობა


ბიწაძე ლერი ლევანი, შპს სკოლა ,,ორნატი“
ზესტაფონი
2015-06-13
2015-07-13
პროექტის მიზანია სკოლაში სამოქალაქო განათლების კაბინეტის მოწყობა. პროექტის ფარგლებში მოხდება ოთახის რეაბილიტაცია და ინვენტარით აღჭურვა, ჩატარდება პროექტის პრეზენტაცია და სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო ღონისძიებები.
1 თვე
450 დოლარი
180
180