აზერბაიჯანელი მოსწავლეების სამოქალაქო ინტეგრაცია


შიბდიროვი ნათია ამბერკი, ციხისძირის საჯარო სკოლა
მცხეთა
2015-06-16
2015-09-16
პროექტის მიზანია სკოლაში რესურსოთახის მოწყობა ქართული ენის უკეთ შესწავლის მიზნით, სადაც ჩატარდება კინო ჩვენებები, დისკუსიები, კონფერენცია: "ქართული ენის როლი ჩვენს ცხოვრებაში", მომზადდება ვიდეო-სიუჟეტი, კედლის გაზეთი და ჩამოყალიბდება საკვირაო წრე.
3 თვე
449.78 დოლარი
83
83