,,ჯანსაღი თაობა XXI საუკუნეს"


ნატროშვილი ანა ნოდარ, დედოფლისწყარო, ზემო მაჩხაანის საჯარო სკოლა
დედოფლისწყარო
2015-06-20
2015-08-20
პროექტის მიზანია მოსწავლეებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია. კერძოდ კი პროექტის ფარგლებში სპორტული დარბაზის, მოედნის მოწესრიგება და მათი აღჭურვა სპორტული ინვენტარით, რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში სპორტის გაკვეთილების სრულყოფილად ჩატარებას. პროექტის ფარგლებში მოხდება თანამონაწილე მხარეების მოძიება დამატებითი რესურსების მოპოვების მიზნით.
2 თვე
422.67 დოლარი
150
150